رئیس جدید اتاق تعاون کهگیلویه و بویراحمد انتخاب شد

رئیس اتاق تعاون استان کهگیلویه و بویراحمد گفت : در برنامه دوره جدید اتاق تعاون، موضوع تحقیقات و اشتغال افراد جویای کار در قالب تاسیس شرکت های تعاونی و توسعه صادرات غیرنفتی در بخش تعاون مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت .

گوشی

مد روز