رئیس اداره تبلیغات اسلامی شاهرود:۵۰۰ مداح شاهرود در ۴ گروه تخصصی سطح بندی می شوند

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شاهرود:۵۰۰ مداح شاهرود در ۴ گروه تخصصی سطح بندی می شوند
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شاهرود از ایجاد بانک اطلاعات شناسایی و مشخصات حرفه ای مداحان شهرستان در سامانه طوبی خبر داد و گفت: بالغ بر ۵۰۰ ذاکر آل الله در شاهرود فعالیت می کنند

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شاهرود:۵۰۰ مداح شاهرود در ۴ گروه تخصصی سطح بندی می شوند

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شاهرود از ایجاد بانک اطلاعات شناسایی و مشخصات حرفه ای مداحان شهرستان در سامانه طوبی خبر داد و گفت: بالغ بر ۵۰۰ ذاکر آل الله در شاهرود فعالیت می کنند
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شاهرود:۵۰۰ مداح شاهرود در ۴ گروه تخصصی سطح بندی می شوند

۹۰ورزشی