دیداری تاریخی/ وزیر خارجه ایران و شیلی راههای گسترش مناسبات را بررسی کردند

دیداری تاریخی/ وزیر خارجه ایران و شیلی راههای گسترش مناسبات را بررسی کردند
ایرنا نوشت: وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیداری تاریخی با همتای شیلیایی خود در شهر «سانتیاگو» پایتخت شیلی، راه های گسترش همکاری های دو جانبه به ویژه اقتصادی را در دوره پسابرجام بررسی کرد.

دیداری تاریخی/ وزیر خارجه ایران و شیلی راههای گسترش مناسبات را بررسی کردند

ایرنا نوشت: وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیداری تاریخی با همتای شیلیایی خود در شهر «سانتیاگو» پایتخت شیلی، راه های گسترش همکاری های دو جانبه به ویژه اقتصادی را در دوره پسابرجام بررسی کرد.
دیداری تاریخی/ وزیر خارجه ایران و شیلی راههای گسترش مناسبات را بررسی کردند

تلگرام