دکتر یلدا در شب یلدا درگذشت

دکتر یلدا در شب یلدا درگذشت
استاد علیرضا یلدا، چهره ماندگار پزشکی و عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران، امشب در سن ۸۷ سالگی درگذشت.

دکتر یلدا در شب یلدا درگذشت

استاد علیرضا یلدا، چهره ماندگار پزشکی و عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران، امشب در سن ۸۷ سالگی درگذشت.
دکتر یلدا در شب یلدا درگذشت