دور جدید تحریم‌ها علیه کره‌شمالی

دور جدید تحریم‌ها علیه کره‌شمالی
ایسنا نوشت: شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا اعمال دور جدید تحریم‌های اقتصادی علیه کره‌ شمالی به خاطر آزمایش اتمی ۹ سپتامبرش را تصویب کرد.

دور جدید تحریم‌ها علیه کره‌شمالی

ایسنا نوشت: شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا اعمال دور جدید تحریم‌های اقتصادی علیه کره‌ شمالی به خاطر آزمایش اتمی ۹ سپتامبرش را تصویب کرد.
دور جدید تحریم‌ها علیه کره‌شمالی