ده نمکی:‌ زلزله «چهارشنبه‌ها» حکمتی دارد

ده نمکی:‌ زلزله «چهارشنبه‌ها» حکمتی دارد

به گزارش جهان نیوز، در زلزله چهارشنبه‌ها حکمتی است شهر ما در فیلم رسوایی فرضی بود. مردمش فرضی و مسولینش هم فرضی ولی حرفش واقعی و شایعه نزول بلا در چهارشنبه آخر سال شایعه بود.

اما در طول تاریخ روز چهارشنبه شاهد بلایای زیادی بوده است. همه چیز تصادفی است مثل فیلم فارسی‌های قبل از انقلاب. جدی نگیرید. همانطور که گذشتگان جدی نگرفتند. یک شبی در خیابانیم و یا در جلسه ستاد بحران. بعد همه چیز عادی می‌شود.

اما باید دانست که بلایای طبیعی برای هر طبقه از مردم یک معنی دارد. ابتلا و امتحان و هشدار و یا عذاب. همه را با یک چوب نرانید.

حالا چرا ایران روی ویبره است خودش حکمتی دارد که اهل ذوق و معنا باید بیان کنند. یکی نیست بگوید بالاخره زمین آدم‌ها را می‌لرزاند یا آدم‌ها زمین را!

در مورد عکس هم طبق حدیث نگاه کنید ببینید چه می‌گوید نه اینکه که می‌گوید.

ده نمکی:‌ زلزله «چهارشنبه‌ها» حکمتی دارد

به گزارش جهان نیوز، در زلزله چهارشنبه‌ها حکمتی است شهر ما در فیلم رسوایی فرضی بود. مردمش فرضی و مسولینش هم فرضی ولی حرفش واقعی و شایعه نزول بلا در چهارشنبه آخر سال شایعه بود.

اما در طول تاریخ روز چهارشنبه شاهد بلایای زیادی بوده است. همه چیز تصادفی است مثل فیلم فارسی‌های قبل از انقلاب. جدی نگیرید. همانطور که گذشتگان جدی نگرفتند. یک شبی در خیابانیم و یا در جلسه ستاد بحران. بعد همه چیز عادی می‌شود.

اما باید دانست که بلایای طبیعی برای هر طبقه از مردم یک معنی دارد. ابتلا و امتحان و هشدار و یا عذاب. همه را با یک چوب نرانید.

حالا چرا ایران روی ویبره است خودش حکمتی دارد که اهل ذوق و معنا باید بیان کنند. یکی نیست بگوید بالاخره زمین آدم‌ها را می‌لرزاند یا آدم‌ها زمین را!

در مورد عکس هم طبق حدیث نگاه کنید ببینید چه می‌گوید نه اینکه که می‌گوید.

ده نمکی:‌ زلزله «چهارشنبه‌ها» حکمتی دارد