دلنوشته صداپیشه «جناب خان» برای استاد شجریان

دلنوشته صداپیشه «جناب خان» برای استاد شجریان
محمد بحرانی، بازیگر و صداپیشه شخصیت‌هایی مثل ببعی و جناب‌خان، با اشتراک گذاشتن عکسی از محمدرضا شجریان درباره او نوشت.

دلنوشته صداپیشه «جناب خان» برای استاد شجریان

محمد بحرانی، بازیگر و صداپیشه شخصیت‌هایی مثل ببعی و جناب‌خان، با اشتراک گذاشتن عکسی از محمدرضا شجریان درباره او نوشت.
دلنوشته صداپیشه «جناب خان» برای استاد شجریان

دانلود موزیک

خبرگذاری خوزستان