دلار و یورو در آذر ماه چقدر گران شد؟

دلار و یورو در آذر ماه چقدر گران شد؟
ایرنا گزارش داد: آذرماه به دلیل تقارن با پایان سال میلادی برای فعالان اقتصادی به ویژه واردکنندگان، فصل تسویه حساب با طرف های خارجی است که همین امر فشار تقاضا را بر بازار را تشدید می کند و اثر اولیه و مستقیم آن، افزایش مقطعی نرخ ارزهای عمده و مرجع است.

دلار و یورو در آذر ماه چقدر گران شد؟

ایرنا گزارش داد: آذرماه به دلیل تقارن با پایان سال میلادی برای فعالان اقتصادی به ویژه واردکنندگان، فصل تسویه حساب با طرف های خارجی است که همین امر فشار تقاضا را بر بازار را تشدید می کند و اثر اولیه و مستقیم آن، افزایش مقطعی نرخ ارزهای عمده و مرجع است.
دلار و یورو در آذر ماه چقدر گران شد؟