دلار ارزان می‌شود

دلار ارزان می‌شود
اقتصادنیوز نوشت: مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات و معاون ارزی بانک مرکزی در دوران ریاست محمود بهمنی، پیش‌بینی کرد که در آینده و با اجرای سیاست‌های جدید بانک مرکزی قیمت دلار ارزان شود.

دلار ارزان می‌شود

اقتصادنیوز نوشت: مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات و معاون ارزی بانک مرکزی در دوران ریاست محمود بهمنی، پیش‌بینی کرد که در آینده و با اجرای سیاست‌های جدید بانک مرکزی قیمت دلار ارزان شود.
دلار ارزان می‌شود

کتابخانه فرهنگ