دست‌ و پازدن«مسیح علینژاد» برای‌تخریب ملت‌‌ایران!

دست‌ و پازدن«مسیح علینژاد» برای‌تخریب ملت‌‌ایران!

به گزارش جهان نیوز؛ مسیح علینژاد، از اعضای اپوزیسیون خارج نشین با انتشار مطلبی در فیس بوک، به توهین به مردم ایران و فوتبالیست محبوب کشورمان، سردار آزمون پرداخته است.

 
ماجرا از جایی شروع می شود که سردار آزمون از مجری برنامه قرعه کشی جام جهانی فوتبال درخواست می کند تا با پوششی مناسب در این مراسم حضور یابد.
 
مسیح علینژاد که مدعی آزادی در تمامی زمینه هاست، به این درخواست واکنش نشان داده و خواهان عریانی اجباری مجری برنامه شد!
 
در حالی که این موضوع صرفا درخواستی از سوی مردم ایران و هیچ اجباری در آن نبود، علینژاد در پستی در صفحه «آزادی یواشکی زنان در ایران» مطلبی را به 3 زبان انگلیسی، فارسی و فرانسوی منتشر کرده و عنوان کرده است: «گشت ارشاد جهانی میشود.»
 
بر پایه گزارش جام نیوز، اما این پایان کار علینژاد نیست؛ او در ادامه حرف های خود را با استفاده از اکانت هایی ساختگی، به عنوان نظرات مردم[!] زیر پست خود منتشر کرده است. در زیر این پست با استفاده از یک سری پروفایل های کاملا جعلی و تازه تاسیس و بدون هیچ دوست و اسم و رسمی، نه تنها بدترین توهین ها را به ملت ایران، مسئولین کشور و سردار آزمون مطرح کرده، بلکه این اکانت ها در اقدامی ناشیانه متنی واحد را در چند کامنت مورد استفاده قرار داده اند.
 
با عذرخواهی از ملت شریف ایران تنها یکی از این کامنت ها را ترجمه می کنید تا بهتر از جعلی بودن آن آگاه شوید: «کسی برای افکار آن ها به اندازه یک کثافت هم ارزش قائل نیست! چه کسی نیاز دارد با کشوری ارتباط بگیرد که اکثر مردان آن اخته و عقیم هستند! آن ها از زنان هراسناکند… این فوتبالیست و جامعه مردان بزدل کشورش، در نهایت با عواقب کارشان رو به رو خواهند شد.»
 

 
دیگر اکانت های ساختگی نیز دقیقا همین کامنت را بدون تغییری آنچنانی منتشر کرده اند:
 

 

 
این هم نمونه ای دیگر از انتشار کامنت های کپی شده توسط اکانت های ساختگی در زیر این پست است، که ضمن “احمق” خواندن مجری به خاطر پذیرفتن درخواست سردار آزمون، این فوتبالیست ایرانی را هدف قرار داده و خطاب به او می گوید: «شرم بر تو، شرم بر تو به خاطر درخواستی که کردی.»
 

 

 
اما نگاهی به پروفایل اکانت هایی که به صورت شبکه ای به ارائه نظراتی اینچنینی پرداخته اند به روشنی نشان می دهد که این اکانت ها متعلق به شخص واقعی نبوده و با چه هدفی ساخته شده اند:
 

 

 

 

 

یک اکانت دیگر با پروفایل مکزیکی و مطالب منتشر شده به زبان اسپانیایی چندین خط با لحنی تند به انتقاد از سردار آزمون و ملت ایران پرداخته است. چرا باید برای چنین شخصی این مسائل مهم باشد؟

 

دست‌ و پازدن«مسیح علینژاد» برای‌تخریب ملت‌‌ایران!

به گزارش جهان نیوز؛ مسیح علینژاد، از اعضای اپوزیسیون خارج نشین با انتشار مطلبی در فیس بوک، به توهین به مردم ایران و فوتبالیست محبوب کشورمان، سردار آزمون پرداخته است.

 
ماجرا از جایی شروع می شود که سردار آزمون از مجری برنامه قرعه کشی جام جهانی فوتبال درخواست می کند تا با پوششی مناسب در این مراسم حضور یابد.
 
مسیح علینژاد که مدعی آزادی در تمامی زمینه هاست، به این درخواست واکنش نشان داده و خواهان عریانی اجباری مجری برنامه شد!
 
در حالی که این موضوع صرفا درخواستی از سوی مردم ایران و هیچ اجباری در آن نبود، علینژاد در پستی در صفحه «آزادی یواشکی زنان در ایران» مطلبی را به 3 زبان انگلیسی، فارسی و فرانسوی منتشر کرده و عنوان کرده است: «گشت ارشاد جهانی میشود.»
 
بر پایه گزارش جام نیوز، اما این پایان کار علینژاد نیست؛ او در ادامه حرف های خود را با استفاده از اکانت هایی ساختگی، به عنوان نظرات مردم[!] زیر پست خود منتشر کرده است. در زیر این پست با استفاده از یک سری پروفایل های کاملا جعلی و تازه تاسیس و بدون هیچ دوست و اسم و رسمی، نه تنها بدترین توهین ها را به ملت ایران، مسئولین کشور و سردار آزمون مطرح کرده، بلکه این اکانت ها در اقدامی ناشیانه متنی واحد را در چند کامنت مورد استفاده قرار داده اند.
 
با عذرخواهی از ملت شریف ایران تنها یکی از این کامنت ها را ترجمه می کنید تا بهتر از جعلی بودن آن آگاه شوید: «کسی برای افکار آن ها به اندازه یک کثافت هم ارزش قائل نیست! چه کسی نیاز دارد با کشوری ارتباط بگیرد که اکثر مردان آن اخته و عقیم هستند! آن ها از زنان هراسناکند… این فوتبالیست و جامعه مردان بزدل کشورش، در نهایت با عواقب کارشان رو به رو خواهند شد.»
 

 
دیگر اکانت های ساختگی نیز دقیقا همین کامنت را بدون تغییری آنچنانی منتشر کرده اند:
 

 

 
این هم نمونه ای دیگر از انتشار کامنت های کپی شده توسط اکانت های ساختگی در زیر این پست است، که ضمن “احمق” خواندن مجری به خاطر پذیرفتن درخواست سردار آزمون، این فوتبالیست ایرانی را هدف قرار داده و خطاب به او می گوید: «شرم بر تو، شرم بر تو به خاطر درخواستی که کردی.»
 

 

 
اما نگاهی به پروفایل اکانت هایی که به صورت شبکه ای به ارائه نظراتی اینچنینی پرداخته اند به روشنی نشان می دهد که این اکانت ها متعلق به شخص واقعی نبوده و با چه هدفی ساخته شده اند:
 

 

 

 

 

یک اکانت دیگر با پروفایل مکزیکی و مطالب منتشر شده به زبان اسپانیایی چندین خط با لحنی تند به انتقاد از سردار آزمون و ملت ایران پرداخته است. چرا باید برای چنین شخصی این مسائل مهم باشد؟

 

دست‌ و پازدن«مسیح علینژاد» برای‌تخریب ملت‌‌ایران!