دست‌نشان: ادعا ندارم کاپلو هستم

دست‌نشان: ادعا ندارم کاپلو هستم
نادر دست‌نشان، سرمربی صنعت ‌نفت آبادان، تأکید کرد از جایگاه فعلی این تیم در جدول رده‌بندی راضی است.

دست‌نشان: ادعا ندارم کاپلو هستم

نادر دست‌نشان، سرمربی صنعت ‌نفت آبادان، تأکید کرد از جایگاه فعلی این تیم در جدول رده‌بندی راضی است.
دست‌نشان: ادعا ندارم کاپلو هستم