دستیار ترامپ مدیر موقت ارتباطات کاخ سفید شد

دستیار ترامپ مدیر موقت ارتباطات کاخ سفید شد
ایرنا نوشت: «هوپ هیکس» از دستیاران قدیمی «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا، به عنوان مدیر موقت ارتباطات کاخ سفید منصوب شد.

دستیار ترامپ مدیر موقت ارتباطات کاخ سفید شد

ایرنا نوشت: «هوپ هیکس» از دستیاران قدیمی «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا، به عنوان مدیر موقت ارتباطات کاخ سفید منصوب شد.
دستیار ترامپ مدیر موقت ارتباطات کاخ سفید شد