دستگیری نظامیان صهیونیستی به جرم دزدی موشک و بمب!

دستگیری نظامیان صهیونیستی به جرم دزدی موشک و بمب!
ایرنا نوشت: پلیس رژیم صهیونیستی از دستگیری ۵ نظامی این رژیم به اتهام سرقت ۱۳ موشک و ۷۷ بمب از پادگانی در جنوب سرزمین های اشغالی خبر داد.

دستگیری نظامیان صهیونیستی به جرم دزدی موشک و بمب!

ایرنا نوشت: پلیس رژیم صهیونیستی از دستگیری ۵ نظامی این رژیم به اتهام سرقت ۱۳ موشک و ۷۷ بمب از پادگانی در جنوب سرزمین های اشغالی خبر داد.
دستگیری نظامیان صهیونیستی به جرم دزدی موشک و بمب!

دانلود فیلم جدید