دستگیری باند سارقان مسلح،که یکی از اعضایش ،رئیس باند را با گلوله کشت

دستگیری باند سارقان مسلح،که یکی از اعضایش ،رئیس باند را با گلوله کشت
ایران نوشت:از شامگاه چهارم بهمن ماه سال ۹۳ وقتی یک طلافروشی در خیابان مولوی هدف سرقت مسلحانه قرار گرفت تیمی از اداره یکم پلیس آگاهی تهران وارد عمل شد تا دزدان فراری را ردیابی کنند.

دستگیری باند سارقان مسلح،که یکی از اعضایش ،رئیس باند را با گلوله کشت

ایران نوشت:از شامگاه چهارم بهمن ماه سال ۹۳ وقتی یک طلافروشی در خیابان مولوی هدف سرقت مسلحانه قرار گرفت تیمی از اداره یکم پلیس آگاهی تهران وارد عمل شد تا دزدان فراری را ردیابی کنند.
دستگیری باند سارقان مسلح،که یکی از اعضایش ،رئیس باند را با گلوله کشت

خرید بک لینک