دستگیری باندهای کلاهبرداری و سرقت کلان در البرز

دستگیری باندهای کلاهبرداری و سرقت کلان در البرز
ایرنا نوشت:رئیس پلیس البرزاعلام کرد که اعضای تعدادی باند کلاهبرداری و سرقت کلان از جمله کلاهبردار۱۱۵ میلیارد ریالی توسط پلیس این استان دستگیر شدند.

دستگیری باندهای کلاهبرداری و سرقت کلان در البرز

ایرنا نوشت:رئیس پلیس البرزاعلام کرد که اعضای تعدادی باند کلاهبرداری و سرقت کلان از جمله کلاهبردار۱۱۵ میلیارد ریالی توسط پلیس این استان دستگیر شدند.
دستگیری باندهای کلاهبرداری و سرقت کلان در البرز