دزدی یک دوست از حساب زن آشنا

ایران نوشت: ایرج محمدخانی رئیس پلیس فتای گیلان با اشاره به دستگیری دزد اینترنتی اظهار کرد: زنی ۳۲ ساله در رشت با شکایتی عنوان کرد که از حساب بانکی وی سرقت اینترنتی شده است.

اخبار

ورزش و زندگی