در ملاقات ظریف با میشل عون چه گذشت؟

در ملاقات ظریف با میشل عون چه گذشت؟
دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بدو ورود به بیروت با میشل عون رئیس جمهور لبنان دیدار و گفتگو کرد.

در ملاقات ظریف با میشل عون چه گذشت؟

دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بدو ورود به بیروت با میشل عون رئیس جمهور لبنان دیدار و گفتگو کرد.
در ملاقات ظریف با میشل عون چه گذشت؟

نصب بیتالک