دریادار سیاری: نظامیان آگاهند اما مطلقا جهت‌گیری انتخاباتی نخواهند داشت

دریادار سیاری: نظامیان آگاهند اما مطلقا جهت‌گیری انتخاباتی نخواهند داشت
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: نظامیان آگاهند و در انتخابات رأی می‌دهند اما مطلقا جهت‌گیری نخواهند داشت.

دریادار سیاری: نظامیان آگاهند اما مطلقا جهت‌گیری انتخاباتی نخواهند داشت

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: نظامیان آگاهند و در انتخابات رأی می‌دهند اما مطلقا جهت‌گیری نخواهند داشت.
دریادار سیاری: نظامیان آگاهند اما مطلقا جهت‌گیری انتخاباتی نخواهند داشت

کانال تلگرام اکسین چنل