درگیری پلیس هنگ کنگ با دستفروشان

تلاش مقامات هنگ کنگ برای برچیدن بساط دستفروشان غیرقانونی در منطقه تجاری این شهر، منجر به زد و خوردهای شدید بین پلیس و مترضان شد.

پرس نیوز

موبایل دوستان