درگیری شدید پرسپولیسی‌ها و ملوانی‌ها+عکس

درگیری شدید پرسپولیسی‌ها و ملوانی‌ها+عکس

به گزارش جهان، ر پایان دیدار ملوان و پرسپولیس شماری از طرفداران ملوان به هواداران پرسپولیس حمله کرده و آنها را مورد ضرب‌وشتم قرار دادند. عده‌ای از این هواداران که از تهران عازم انزلی شده بودند قصد داشتند به سرعت ورزشگاه تختی را ترک کنند که هواداران ملوان به اتومبیل‌های آنها سنگ پرتاب کرده تا حدی که شیشه‌های تعدادی از این خودرو‌ها در اثر پرتاب سنگ شکست.

هواداران پرسپولیس که انتظار چنین اتفاقی را نداشتند، شوکه شده و با صورت‌های خون‌آلود و اتومبیل‌های شیشه شکسته ورزشگاه را ترک کردند.

درگیری شدید پرسپولیسی‌ها و ملوانی‌ها+عکس

به گزارش جهان، ر پایان دیدار ملوان و پرسپولیس شماری از طرفداران ملوان به هواداران پرسپولیس حمله کرده و آنها را مورد ضرب‌وشتم قرار دادند. عده‌ای از این هواداران که از تهران عازم انزلی شده بودند قصد داشتند به سرعت ورزشگاه تختی را ترک کنند که هواداران ملوان به اتومبیل‌های آنها سنگ پرتاب کرده تا حدی که شیشه‌های تعدادی از این خودرو‌ها در اثر پرتاب سنگ شکست.

هواداران پرسپولیس که انتظار چنین اتفاقی را نداشتند، شوکه شده و با صورت‌های خون‌آلود و اتومبیل‌های شیشه شکسته ورزشگاه را ترک کردند.

درگیری شدید پرسپولیسی‌ها و ملوانی‌ها+عکس

فروش بک لینک