درپی حادثه برخورد قطار؛اعلام عزای عمومی در آذربایجان شرقی

درپی حادثه برخورد قطار؛اعلام عزای عمومی در آذربایجان شرقی
به دنبال جان‌باختن تعدادی از هم‌وطنان آذربایجانی در حادثه برخورد قطار تبریز ـ مشهد؛ شنبه ششم آذر ماه در استان آذربایجان شرقی عزای عمومی اعلام شد.

درپی حادثه برخورد قطار؛اعلام عزای عمومی در آذربایجان شرقی

به دنبال جان‌باختن تعدادی از هم‌وطنان آذربایجانی در حادثه برخورد قطار تبریز ـ مشهد؛ شنبه ششم آذر ماه در استان آذربایجان شرقی عزای عمومی اعلام شد.
درپی حادثه برخورد قطار؛اعلام عزای عمومی در آذربایجان شرقی