درخواست علی پروین از هواداران استقلال و پرسپولیس

چهره محبوب قرمزها از هواداران فوتبال خواست تا از علی منصوریان و تیمش حمایت کنند.

تلگرام

عرفان دینی