درخواست دیده‌بان حقوق بشر از آمریکا درباره عربستان

درخواست دیده‌بان حقوق بشر از آمریکا درباره عربستان
تسنیم نوشت: سازمان دیده‌بان حقوق بشر از آمریکا خواست که هر چه سریع‌تر فروش سلاح به عربستان را به‌دلیل حملات نامشروع این کشور به یمن متوقف کند.

درخواست دیده‌بان حقوق بشر از آمریکا درباره عربستان

تسنیم نوشت: سازمان دیده‌بان حقوق بشر از آمریکا خواست که هر چه سریع‌تر فروش سلاح به عربستان را به‌دلیل حملات نامشروع این کشور به یمن متوقف کند.
درخواست دیده‌بان حقوق بشر از آمریکا درباره عربستان