داوری: احمدی‌نژاد اگر بخواهد به صحنه انتخابات بیاید مستقل می‌آید/او نگفت دولت روحانی گند زده

داوری: احمدی‌نژاد اگر بخواهد به صحنه انتخابات بیاید مستقل می‌آید/او نگفت دولت روحانی گند زده
نامه نیوز نوشت: داوری معتقد است که برخی از رسانه‌ها سخنانی مانند گند زدن دولت روحانی را به کذب به احمدی‌نژاد منتسب کرده‌اند.

داوری: احمدی‌نژاد اگر بخواهد به صحنه انتخابات بیاید مستقل می‌آید/او نگفت دولت روحانی گند زده

نامه نیوز نوشت: داوری معتقد است که برخی از رسانه‌ها سخنانی مانند گند زدن دولت روحانی را به کذب به احمدی‌نژاد منتسب کرده‌اند.
داوری: احمدی‌نژاد اگر بخواهد به صحنه انتخابات بیاید مستقل می‌آید/او نگفت دولت روحانی گند زده

خرید بک لینک