دانشجویان بسیجی کردستان نوروز ۹۷ به مناطق زلزله‌زده کرمانشاه می‌روند

دانشجویان بسیجی کردستان نوروز ۹۷ به مناطق زلزله‌زده کرمانشاه می‌روند
مسوول بسیج دانشجویی استان کردستان گفت: دانشجویان استان کردستان همچون گذشته، پرتلاش و پیشتاز بصورت داوطلبانه، نوروز ۹۷ در کمک به بازسازی مناطق زلزله‌زده به میدان می‌آیند و هرآنچه که در توان دارند در طبق اخلاص می‌گذارند و تا پایان بازسازی در کنار آن‌ها خواهند ماند.

دانشجویان بسیجی کردستان نوروز ۹۷ به مناطق زلزله‌زده کرمانشاه می‌روند

مسوول بسیج دانشجویی استان کردستان گفت: دانشجویان استان کردستان همچون گذشته، پرتلاش و پیشتاز بصورت داوطلبانه، نوروز ۹۷ در کمک به بازسازی مناطق زلزله‌زده به میدان می‌آیند و هرآنچه که در توان دارند در طبق اخلاص می‌گذارند و تا پایان بازسازی در کنار آن‌ها خواهند ماند.
دانشجویان بسیجی کردستان نوروز ۹۷ به مناطق زلزله‌زده کرمانشاه می‌روند