داعش ۳۰ نفر را با جریان برق اعدام کرد

داعش ۳۰ نفر را با جریان برق اعدام کرد
ایرنا نوشت: یک منبع محلی در استان نینوا روز چهارشنبه گفت که گروه تروریستی داعش ۳۰ شهروند عراقی ساکن موصل را با جریان برق اعدام کرد.

داعش ۳۰ نفر را با جریان برق اعدام کرد

ایرنا نوشت: یک منبع محلی در استان نینوا روز چهارشنبه گفت که گروه تروریستی داعش ۳۰ شهروند عراقی ساکن موصل را با جریان برق اعدام کرد.
داعش ۳۰ نفر را با جریان برق اعدام کرد