داعش مسئولیت حمله در برلین را به عهده گرفت

داعش مسئولیت حمله در برلین را به عهده گرفت
ایرنا نوشت: برخی رسانه ها اعلام کردند که داعش مسوولیت حمله تروریستی دوشنبه شب برلین پایتخت آلمان را که ۱۲ کشته و ۴۸ زخمی برجای گذاشت ، برعهده گرفت.

داعش مسئولیت حمله در برلین را به عهده گرفت

ایرنا نوشت: برخی رسانه ها اعلام کردند که داعش مسوولیت حمله تروریستی دوشنبه شب برلین پایتخت آلمان را که ۱۲ کشته و ۴۸ زخمی برجای گذاشت ، برعهده گرفت.
داعش مسئولیت حمله در برلین را به عهده گرفت