داعش برای اروپایی‌ها شرط گذاشت

داعش برای اروپایی‌ها شرط گذاشت
به دنبال حملات تروریستی بروکسل اعضای گروه داعش با انتشار ویدئویی در اینترنت اعلام کردند که حملات بلژیک را به تلافی حملات هوایی و زمینی ائتلاف ضدداعش طراحی و اجرا کرده اند.

داعش برای اروپایی‌ها شرط گذاشت

به دنبال حملات تروریستی بروکسل اعضای گروه داعش با انتشار ویدئویی در اینترنت اعلام کردند که حملات بلژیک را به تلافی حملات هوایی و زمینی ائتلاف ضدداعش طراحی و اجرا کرده اند.
داعش برای اروپایی‌ها شرط گذاشت

دانلود سریال و آهنگ

صبحانه