خیز هند برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتالی به پنج تریلیون دلار

خیز هند برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتالی به پنج تریلیون دلار
ایرنا نوشت: هند به عنوان یکی از کشورهای دارای رشد اقتصادی بالای هفت درصد ، برنامه ریزی گسترده ای برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتالی به پنج تریلیون دلار، در پنج سال آینده را در دستور کار خود قرار داده است .

خیز هند برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتالی به پنج تریلیون دلار

ایرنا نوشت: هند به عنوان یکی از کشورهای دارای رشد اقتصادی بالای هفت درصد ، برنامه ریزی گسترده ای برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتالی به پنج تریلیون دلار، در پنج سال آینده را در دستور کار خود قرار داده است .
خیز هند برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتالی به پنج تریلیون دلار

ارتقا اندروید