خوش‌بینی تحلیل‌گران برای افزایش قیمت طلا

خوش‌بینی تحلیل‌گران برای افزایش قیمت طلا
ایسنا نوشت:کارشناسان وال استریت برای دومین هفته متوالی در نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز نسبت به بهبود قیمت این فلز ارزشمند در هفته پیش رو ابراز خوش بینی کردند در حالیکه سرمایه گذاران همچنان بدبین ماندند.

خوش‌بینی تحلیل‌گران برای افزایش قیمت طلا

ایسنا نوشت:کارشناسان وال استریت برای دومین هفته متوالی در نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز نسبت به بهبود قیمت این فلز ارزشمند در هفته پیش رو ابراز خوش بینی کردند در حالیکه سرمایه گذاران همچنان بدبین ماندند.
خوش‌بینی تحلیل‌گران برای افزایش قیمت طلا