خوشحالی تندروهای رژیم صهیونیستی از انتخاب ترامپ

خوشحالی تندروهای رژیم صهیونیستی از انتخاب ترامپ
ایرنا نوشت: شماری از اعضای حزب راست گرای تندروی کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) امروز (چهارشنبه) با خوشحالی از انتخاب دونالد ترامپ به عنوان چهل و پنجمین ریاست جمهوری آمریکا، این انتخاب را هموار کننده گسترش شهرک سازی ها در سرزمین های اشغالی دانستند.

خوشحالی تندروهای رژیم صهیونیستی از انتخاب ترامپ

ایرنا نوشت: شماری از اعضای حزب راست گرای تندروی کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) امروز (چهارشنبه) با خوشحالی از انتخاب دونالد ترامپ به عنوان چهل و پنجمین ریاست جمهوری آمریکا، این انتخاب را هموار کننده گسترش شهرک سازی ها در سرزمین های اشغالی دانستند.
خوشحالی تندروهای رژیم صهیونیستی از انتخاب ترامپ

تلگرام نارنجی