خوشحالی برانکو از تصمیم جدید کریمی

خوشحالی برانکو از تصمیم جدید کریمی
سرمربی پرسپولیس نسبت به حضور علی کریمی در کلاس‌های مربیگری واکنش نشان داده است.

خوشحالی برانکو از تصمیم جدید کریمی

سرمربی پرسپولیس نسبت به حضور علی کریمی در کلاس‌های مربیگری واکنش نشان داده است.
خوشحالی برانکو از تصمیم جدید کریمی

دانلود زاپیا برای کامپیوتر