خورشید گرفتگی کف کلاس درس/عکس روز ناسا

عکس روز ناسا این بار به تصویری متفاوت اختصاص پیدا کرده و به یکی از روش‌های رصد خورشیدگرفتگی پرداخته است. خورشیدگرفتگی ۸ و ۹ مارس ۲۰۱۶ تنها خورشید گرفتگی کلی سال است.

کرمان نیوز

خبر فرهنگیان