خودروسازان خصوصی در سراشیبی تولید

خودروسازان خصوصی در سراشیبی تولید
دنیای اقتصاد نوشت:در حالی خودروسازان نیمه‌دولتی در چهار ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 7/ 5 درصدی را به ثبت رساندند که تولید خودروسازان خصوصی طی این مدت با افت 19 درصدی مواجه شد

خودروسازان خصوصی در سراشیبی تولید

دنیای اقتصاد نوشت:در حالی خودروسازان نیمه‌دولتی در چهار ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 7/ 5 درصدی را به ثبت رساندند که تولید خودروسازان خصوصی طی این مدت با افت 19 درصدی مواجه شد
خودروسازان خصوصی در سراشیبی تولید

wolrd press news