خواننده جیپسی کینگز در تهران گیتار به دست می‌گیرد/ بلیت‌فروشی بالای ۹۰ درصد

خواننده جیپسی کینگز در تهران گیتار به دست می‌گیرد/ بلیت‌فروشی بالای ۹۰ درصد
خواننده اصلی گروه موسیقی جیپسی کینگز شنبه و یک‌شنبه در تالار وحدت تهران به اجرای برنامه خواهد پرداخت.

خواننده جیپسی کینگز در تهران گیتار به دست می‌گیرد/ بلیت‌فروشی بالای ۹۰ درصد

خواننده اصلی گروه موسیقی جیپسی کینگز شنبه و یک‌شنبه در تالار وحدت تهران به اجرای برنامه خواهد پرداخت.
خواننده جیپسی کینگز در تهران گیتار به دست می‌گیرد/ بلیت‌فروشی بالای ۹۰ درصد

wolrd press news