خرید هواپیمای ۵ میلیون دلاری به ۳برابرقیمت‌بادلالی‌آقای‌خاص+اسناد