خرم آباد میزبان مسابقات قهرمانی کشوری سبک کیوکوشین کاراته بانوان است

رئیس سبک های آزاد بانوان لرستان گفت: لرستان فردا میزبان مسابقات قهرمانی کشور سبک های آزاد کاراته بانوان در همه رده های سنی است

دانلود فیلم خارجی

مجله اینترنتی