حمله خمپاره‌ای داعش به اراضی ترکیه

حمله خمپاره‌ای داعش به اراضی ترکیه
ایرنا نوشت: گروه تروریستی داعش امروز (چهارشنبه) در واکنش به عملیات نظامی ترکیه مناطقی بدون سکنه این کشور را هدف قرار داد.

حمله خمپاره‌ای داعش به اراضی ترکیه

ایرنا نوشت: گروه تروریستی داعش امروز (چهارشنبه) در واکنش به عملیات نظامی ترکیه مناطقی بدون سکنه این کشور را هدف قرار داد.
حمله خمپاره‌ای داعش به اراضی ترکیه