حمله تند حسن عباسی به روحانی و آملی لاریجانی/وزیر همیشه در حجله به لندن پناه برد

حمله تند حسن عباسی به روحانی و آملی لاریجانی/وزیر همیشه در حجله به لندن پناه برد
ایلنا نوشت:حسن عباسی گفت: آقای داستان سکوت رسانه‌ای ما از امروز شکسته شد. حالا من با اسناد و مدارکم با دو قوه نهاد ریاست جمهوری و قوه‌قضاییه مقابله می‌کنم.

حمله تند حسن عباسی به روحانی و آملی لاریجانی/وزیر همیشه در حجله به لندن پناه برد

ایلنا نوشت:حسن عباسی گفت: آقای داستان سکوت رسانه‌ای ما از امروز شکسته شد. حالا من با اسناد و مدارکم با دو قوه نهاد ریاست جمهوری و قوه‌قضاییه مقابله می‌کنم.
حمله تند حسن عباسی به روحانی و آملی لاریجانی/وزیر همیشه در حجله به لندن پناه برد