حمام های عمومی را یادتان هست؟ دیگر نیستند!/ حمام‌های عمومی ثبت کشور‌های دیگر شد

حمام های عمومی را یادتان هست؟ دیگر نیستند!/ حمام‌های عمومی ثبت کشور‌های دیگر شد
روزنامه شرق نوشت: در گذشته نه‌چندان دور، حمام‌های عمومی جزء محیط‌های اصلی هر شهر به حساب می‌آمدند، محیط‌هایی که برای نظافت موردتوجه همگان قرار می‌گرفت، اما این روزها در تمام واحدهای مسکونی، هتل‌ها و مسافرخانه‌ها حمام وجود دارد که نقش حمام‌های عمومی را کم‌رنگ‌تر کرده‌اند، به طوری که تهران که روزگاری بیش از هزارو ٤٠٠ حمام عمومی و نمره داشت، امروز تنها ١٠ درصد آن فعالیت دارند و همین تعداد نیز حال و روز خوبی ندارند و هر روز از تعداد آنها کاسته می‌شود.

حمام های عمومی را یادتان هست؟ دیگر نیستند!/ حمام‌های عمومی ثبت کشور‌های دیگر شد

روزنامه شرق نوشت: در گذشته نه‌چندان دور، حمام‌های عمومی جزء محیط‌های اصلی هر شهر به حساب می‌آمدند، محیط‌هایی که برای نظافت موردتوجه همگان قرار می‌گرفت، اما این روزها در تمام واحدهای مسکونی، هتل‌ها و مسافرخانه‌ها حمام وجود دارد که نقش حمام‌های عمومی را کم‌رنگ‌تر کرده‌اند، به طوری که تهران که روزگاری بیش از هزارو ٤٠٠ حمام عمومی و نمره داشت، امروز تنها ١٠ درصد آن فعالیت دارند و همین تعداد نیز حال و روز خوبی ندارند و هر روز از تعداد آنها کاسته می‌شود.
حمام های عمومی را یادتان هست؟ دیگر نیستند!/ حمام‌های عمومی ثبت کشور‌های دیگر شد

خرید بک لینک

موسیقی