حل بحران سوریه با نزدیک‌تر شدن ایران و ترکیه/ دو شرط آنکارا در قبال حل بحران

حل بحران سوریه با نزدیک‌تر شدن ایران و ترکیه/ دو شرط آنکارا در قبال حل بحران
تسنیم نوشت: خط ارتباطی ایران و ترکیه این روزها گرم و پررفت وآمد شده است و بعید نیست سفر هفته آینده رئیس جمهور ترکیه به تهران، موضوع غیرمنتظره بزرگی را در ارتباط با منافع دو جانبه تجاری و نیز بحران سوریه به دنبال داشته باشد.

حل بحران سوریه با نزدیک‌تر شدن ایران و ترکیه/ دو شرط آنکارا در قبال حل بحران

تسنیم نوشت: خط ارتباطی ایران و ترکیه این روزها گرم و پررفت وآمد شده است و بعید نیست سفر هفته آینده رئیس جمهور ترکیه به تهران، موضوع غیرمنتظره بزرگی را در ارتباط با منافع دو جانبه تجاری و نیز بحران سوریه به دنبال داشته باشد.
حل بحران سوریه با نزدیک‌تر شدن ایران و ترکیه/ دو شرط آنکارا در قبال حل بحران

خبرگزاری دانشگاه های کشور