حق شناس: هیچ نهادی در کشور نمی تواند مانع نظر و اراده مردم شود

حق شناس: هیچ نهادی در کشور نمی تواند مانع نظر و اراده مردم شود
ایرنا نوشت:عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی گفت: با توجه به جایگاه والای مردم در نظام جمهوری اسلامی و در قانون اساسی هیچ نهادی در کشور نمی تواند مانع اجرای نظر و رای مردم شود.

حق شناس: هیچ نهادی در کشور نمی تواند مانع نظر و اراده مردم شود

ایرنا نوشت:عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی گفت: با توجه به جایگاه والای مردم در نظام جمهوری اسلامی و در قانون اساسی هیچ نهادی در کشور نمی تواند مانع اجرای نظر و رای مردم شود.
حق شناس: هیچ نهادی در کشور نمی تواند مانع نظر و اراده مردم شود

خرید بک لینک