حقیقی از حضور در تمرینات ماریتیمو محروم شد

حقیقی از حضور در تمرینات ماریتیمو محروم شد
علیرضا حقیقی دروازه بان تیم ملی به علت درگیری با یکی از مربیان ماریتیمو از حضور در تمرینات محروم شد.

حقیقی از حضور در تمرینات ماریتیمو محروم شد

علیرضا حقیقی دروازه بان تیم ملی به علت درگیری با یکی از مربیان ماریتیمو از حضور در تمرینات محروم شد.
حقیقی از حضور در تمرینات ماریتیمو محروم شد

فروش بک لینک