حضور پررنگ شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در نمایشگاه بین المللی اصفهان

حضور پررنگ شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در نمایشگاه بین المللی اصفهان
شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در نهمین نمایشگاه بین المللی متالوژی،ریخته گری،فولاد،معادن و صنایع وابسته اصفهان خوش درخشید

حضور پررنگ شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در نمایشگاه بین المللی اصفهان

شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در نهمین نمایشگاه بین المللی متالوژی،ریخته گری،فولاد،معادن و صنایع وابسته اصفهان خوش درخشید
حضور پررنگ شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در نمایشگاه بین المللی اصفهان

خبرگذاری خوزستان