حضور شش هندبالیست کردستانی در ششمین مرحله اردوی تیم ملی زنان کشور

حضور شش هندبالیست کردستانی در ششمین مرحله اردوی تیم ملی زنان کشور
از سوی فدراسیون، ۶ هندبالیست کردستانی به ششمین اردوی تدارکاتی تیم ملی زنان کشور فراخوانده شدند تا خود را برای شانزدهمین دوره رقابت های آسیایی کره جنوبی آماده کنند.

حضور شش هندبالیست کردستانی در ششمین مرحله اردوی تیم ملی زنان کشور

از سوی فدراسیون، ۶ هندبالیست کردستانی به ششمین اردوی تدارکاتی تیم ملی زنان کشور فراخوانده شدند تا خود را برای شانزدهمین دوره رقابت های آسیایی کره جنوبی آماده کنند.
حضور شش هندبالیست کردستانی در ششمین مرحله اردوی تیم ملی زنان کشور