حافظی: مسببین حادثه کارواش دریا نیاز به رفتار درمانی دارند/ عامل،‌ مصونیت‌های بیش از حد شهرداری است

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، گفت: مسببین حادثه کارواش دریا نیاز به رفتاردرمانی مبتنی بر مبانی دینی، اخلاقی و انسانی دارند.

تکنولوژی جدید

لردگان