جنجال بر سر حضور جنگنده‌های روس در همدان

جنجال بر سر حضور جنگنده‌های روس در همدان
علی لاریجانی، رئیس مجلس حضور جنگنده های روسیه در همدان را ناقض قانون اساسی نمی داند اما یکی از نمایندگان مجلس به همراه سفیر سابق ایران در باکو، نظری متفاوت دارند.

جنجال بر سر حضور جنگنده‌های روس در همدان

علی لاریجانی، رئیس مجلس حضور جنگنده های روسیه در همدان را ناقض قانون اساسی نمی داند اما یکی از نمایندگان مجلس به همراه سفیر سابق ایران در باکو، نظری متفاوت دارند.
جنجال بر سر حضور جنگنده‌های روس در همدان

شبکه خانگی