جلسه امروز شورای شهر/ محسن هاشمی قهر کرد

جلسه امروز شورای شهر/ محسن هاشمی قهر کرد

به گزارش جهان نیوز؛ دهمین جلسه علنی امروز شورای شهر برگزار شد.

آخوندی وزیر راه و شهرسازی میهمان امروز شورای شهری‌ها بود. وزیر راه برای حضور در شورا با لندکروز آمد. آخوندی امروز برای ارائه گزارش عملکرد دولت در حوزه بافت فرسوده به شورا دعوت شده بود اما بیش از 45 دقیقه صحبت کرد و خیلی هم به این موضوع نپرداخت.

وی در این جلسه به شهرداری تاخت و گفت: وقتی شهرداری اداره شهر را با بنگاه‌داری اشتباه می‌گیرد سوداگری رواج پیدا می‌کند. همچنین محسن هاشمی هم در جلسه امروز شورای شهر معتقد بود نوسازی بافت فرسوده به سمت تخریب باغات رفته است. 

با تصمیم اعضای شورا جلسه یکشنبه هفته آینده به صورت غیرعلنی و پشت درهای بسته برگزار می‌شود. این در حالی است که شورا پنجمی‌ها اعلام کرده بودند جلسه غیرعلنی ندارند و هم جلسات شفاف و با حضور خبرنگاران است. 

در پایان جلسه امروز شورا محسن هاشمی قهر کرد و به میان رسانه‌ها نیامد و گفت: هفته گذشته گفت‌وگویی بیش از 5 دقیقه بنده درباره واگذاری تبلت و خودرو به اعضای شورا به صورت کامل پخش نشد و بنده امروز در جمع خبرنگاران حضور نخواهم داشت و اعلام کنید که هاشمی قهر کرده است.

جلسه امروز شورای شهر/ محسن هاشمی قهر کرد

به گزارش جهان نیوز؛ دهمین جلسه علنی امروز شورای شهر برگزار شد.

آخوندی وزیر راه و شهرسازی میهمان امروز شورای شهری‌ها بود. وزیر راه برای حضور در شورا با لندکروز آمد. آخوندی امروز برای ارائه گزارش عملکرد دولت در حوزه بافت فرسوده به شورا دعوت شده بود اما بیش از 45 دقیقه صحبت کرد و خیلی هم به این موضوع نپرداخت.

وی در این جلسه به شهرداری تاخت و گفت: وقتی شهرداری اداره شهر را با بنگاه‌داری اشتباه می‌گیرد سوداگری رواج پیدا می‌کند. همچنین محسن هاشمی هم در جلسه امروز شورای شهر معتقد بود نوسازی بافت فرسوده به سمت تخریب باغات رفته است. 

با تصمیم اعضای شورا جلسه یکشنبه هفته آینده به صورت غیرعلنی و پشت درهای بسته برگزار می‌شود. این در حالی است که شورا پنجمی‌ها اعلام کرده بودند جلسه غیرعلنی ندارند و هم جلسات شفاف و با حضور خبرنگاران است. 

در پایان جلسه امروز شورا محسن هاشمی قهر کرد و به میان رسانه‌ها نیامد و گفت: هفته گذشته گفت‌وگویی بیش از 5 دقیقه بنده درباره واگذاری تبلت و خودرو به اعضای شورا به صورت کامل پخش نشد و بنده امروز در جمع خبرنگاران حضور نخواهم داشت و اعلام کنید که هاشمی قهر کرده است.

جلسه امروز شورای شهر/ محسن هاشمی قهر کرد