جزییات ایجاد سیلیکون ولی در کره جنوبی بر پایه آی تی

ایران نوشت: فناوری، یکی از پایه‌های اقتصاد در کشورهای توسعه یافته محسوب می‌شود و به همین دلیل هم بیشتر دولت‌ها به دنبال سرمایه گذاری در این حوزه و ایجاد منطقه‌ای برای فعالیت منسجم فعالان عرصه فناوری هستند که«سیلیکون ولی» امریکا نمونه ای موفق در این زمینه محسوب می‌شود.

اتومبیل

لردگان