جزئیات برنامه‌های ناسا برای سیارک تهدید کننده زمین

جزئیات برنامه‌های ناسا برای سیارک تهدید کننده زمین
ایسنا نوشت: ناسا در حال آماده‌سازی برای پرتاب یک فضاپیما در نزدیکی سیارک «بنو» است؛ به گفته دانشمندان این سیارک می‌تواند در اواخر قرن 22 با زمین برخورد کند.

جزئیات برنامه‌های ناسا برای سیارک تهدید کننده زمین

ایسنا نوشت: ناسا در حال آماده‌سازی برای پرتاب یک فضاپیما در نزدیکی سیارک «بنو» است؛ به گفته دانشمندان این سیارک می‌تواند در اواخر قرن 22 با زمین برخورد کند.
جزئیات برنامه‌های ناسا برای سیارک تهدید کننده زمین

آلرژی و تغذیه